Dr. Öğr. Üyesi Mehmet YAZICI
Müdür
0446-2200024 / 42382 – 42397
myazici@erzincan.edu.tr