Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Bölümü

Eğitim programının genel amacı; öğretmen adayını; ilk ve orta öğretim kurumları beden eğitimi ve spor eğitimi öğretim programını uygulayabilecek biçimde üstün nitelikli mesleki ve ahlaki standartlara sahip beden eğitimi öğretmeni yetiştirmektedir.