YÖNETİM KURULU

1.  Dr. Öğr. Üyesi Mehmet YAZICI (Müdür) 
2.  Dr. Öğr. Üyesi Yasemin ÇAKMAK YILDIZHAN (Müdür Yardımcısı)
3.   Doç. Dr. Eser AĞGÖN
4.  Prof. Dr. Ali KANDEMİR
5.  Dr. Öğr. Üyesi Dr. Recep ÖZ
6.  Raportör: Turan KARİP (Yüksekokul Sekreteri)