YÜKSEKOKUL KURULU

1.  Dr. Öğr. Üyesi Mehmet YAZICI  (Müdür)
2.  Dr. Öğr. Üyesi Yasemin ÇAKMAK YILDIZHAN (Müdür Yardımcısı/Spor Yöneticiliği Bölüm Başkanı)
3. Doç. Dr. Eser AĞGÖN (Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Bölüm Başkanı)
4.  Turan Karip (Yüksekokul Sekreteri)